bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Historia Szkoły – Nowa Siedziba

16.04.2015

Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich powstała w okresie międzywojennym na co wskazuje najstarsza z zachowanych ksiąg-„Metryka Szkolna” Zawiera ona dane osobowe o Uczniach od roku 1923 ./
Szkoła nosiła wtedy nazwę Publicznej Szkoły w Witoldowie z siedzibą w Dębówce .Pierwszym jej kierownikiem był Józef Owczarek,który na ten teren przybył z miejscowości Wyczółki .Poza praca w szkole pełnił także rolę Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej ,która założył w 1930 roku.
W początkowych latach funkcjonowania szkoły istniały Duże trudności lokalowe .Dzieci uczyły się w kilku wynajętych pomieszczeniach prywatnych w trzech wsiach : Budki Piaseckie,Witoldów i Dębówka . grono Nauczycielskie było nieliczne . Oprócz kierownika szkoły ,uczyła jego żona Helena Owczarek a także Halina Bojarska i Zdzisław Zmysłowski .

_____________
Jeden z najstarszych dokumentów szkolnych z 1937 roku.

____
Program nauczania obejmował następujące przedmioty: Sprawowanie,Pilność,Religię, Język Polski,Rachunki z geometrią, Przyrodę, Geografię ,historię, Rysunki,Roboty ręczne,Śpiew,Gry i Gimnastykę,Prace Kobiece,
W latach !930-1937 wybudowano budynek z pruskiego muru dla Straży Pożarnej ,który wraz z placem został odsprzedany Gminie Szymanów z przeznaczeniem na Publiczną Szkołę Podstawową w Budkach piaseckich..W okresie okupacji Hitlerowskiej budynek Szkoły zajęty był przez Niemców i nauka odbywała się nie regularnie w prywatnych kwaterach.W roku 1946 Józef Owczarek został służbowo przeniesiony do pracy w Szymanowie i nowym kierownikiem został Władysław Kleczkowski .w 1959 roku szkoła zyskała dwa nowe pomieszczenia dzięki wybudowaniu strażnicy przy OSP.
W roku Szkolnym 1960-61 grono nauczycielskie liczyło juz osiem osób.
byli to:

Władysław Kleczkowski
Wanda Kleczkowska
Maria Jaczyńska (Sikora)
Irena Gęca
Teresa Kobierecka
Andrzej Gołowin
Stanisława Kutyłowska
Elżbieta Kuciabińska ( Izydorek)
W tym okresie warunki Lokalowe szkoły nie sprzyjały pracy dydaktyczno- wychowawczej .
Złożyła się na to zbyt mała sal lekcyjnych oraz niedostateczne warunki sanitarno-higieniczne
Pomimo tych trudności poziom nauczania Był wysoki jak na szkołę wiejską .
Najlepszymi uczniami wtedy byli..

Irena Koryś
Janina Jaworska
Janina Kozłowska
Ewa Kozłowska
Elżbieta Kozłowska
Szkoła odnosiła także sukcesy sportowe na zawodach gminnych i powiatowych
Najlepszą Sprinterka Była

Bogusława Michałkiewicz
W rzutach piłeczką palantową

Zofia Trzos
Skoki wzwyż i w dal

Włodzimierz Rozmarynowski
Tadeusz Misiak
Tadeusz Rutkowski
Józef Trudnowski
szczególnie w skokach wzwyz uzyskiwali imponujące wyniki,
Na wyróżnienie zasługuje także drużyna Harcerska której opiekunka była Pani Jaczyńska Maria
O bardzo dobrej pracy drużyny świadczą często organizowane rajdy ,zloty ,złazy oraz wiele pierwszych miejsc uzyskanych na szczeblu powiatu Sochaczewskiego .
Chlubą szkoły w latach sześćdziesiątych była działalność chóru i koła tanecznego pod kierunkiem
kierownika szkoły Władysława Kleczkowskiego/.jego uczniowie zajmowali często pierwsze miejsca w konkursach gminnychi powiatowych. Aktywnie działał tez Komitet Rodzicielski,w którym pracą wyróżniali się

Więckowska Jadwiga
Komendarek Janina
Sobieraj Stanisława
Krusiński Stanisław
W roku 1965 kierownictwo w szkole objęła Ireena Gęca a pracę pedagogiczną prowadziła od 1951 roku w tym w obecnej szkole od 1953r. Od kąd powierzono jej tę funkcję czyniła wzmożone starania o budowę nowej Siedziby szkoły.Początkowo władze powiatowe zamierzały utrzymać w Budkach Piaseckich szkołę na poziomie klas 1-3 ,Starsza młodzież miała być dowożona do szkoły w Teresinie,jednak dzięki staraniom Ireny Gęcy oraz rzeszy mieszkańców wsi takich jak

Stanisław Zięba
Wacław Brzeziński
Sylwester Brzeziński
dopiero wtedy władze zgodziły się na budowę nowego budynku .Nie znaczy to ,że skończyły się kłopoty ,otórz wkrótce wyniknęły nowe kłopoty .Niektórzy mieszkańcy Wsi nie chcieli odstąpić ziemi pod budynek szkoły .Irena Gęca organizowała wtedy często zebrania Komitetu Rodzicielskiego w celu przekonania mieszkańców do konieczności budowy szkoły/
Zanim jednak taka zgoda była trzeba było interweniować u Posła i władz wojewódzkich .Ostateczna Decyzja co do budowy szkoły zapadła w 1971 roku.


Od Blog Szkoły Podstawowej W Budkach Piaseckich
Dwa lata póżniej w 1973 roku ,uroczyście z udziałem władz gminy i powiatu dokonano wmurowania kamienia węgielnego.
W końcu lat sześćdziesiątych nauczyciele zbierali pieniądze na tzw.fundusz budowy szkół.Pieniądze z tego funduszu przeznaczono na kupno planu pod budowe szkoły ,przerobienie mieszkań dla nauczycieli z dwóch na cztery,ogrodzenie terenu i wybudowanie śmietnika.Budowa szkołu rozpoczęła sioę w 1973 roku przez niesolidną firmę która do tej pory zajmowała się tylko budową budynków gospodarczych.Budowa szkoły przebiegała bardzo powoli i z wieloma kłopotami,Pracownocy byli niezdyscyplinowani ,ociągali się w pracy,nie troszczyli się o mienie społeczne.W zwązku z tym w pierszych latach budowy trzeba było wiele razy inetrweniować u władz gminnych i powiatowych a nawet u posła .W 1971r, Społeczny komitet Budowy szkoły zaprosił dziennikarzy z telewizji do starego lokalu szkoły ukazując im niedostateczne warunki .
i konieczność budowy nowego budynku


Spośród powołanego w 1967 roku komitetu szczególnie duży wkład włożyli :

Stanisław Zięba
Wacław Brzeziński
Bartłomiej Kijak
Cecylia Włodarczyk
Ryszard Kuśmider
Bolesław Koryś
Wanda Krusińska
Interwencje jednak nie były zbyt skuteczne i sprawa budowy wciąż się przeciągała.
Budowę Szkoły ukończono dopiero w 1978 roku/.
pomimo wielu usterek technicznych i niedociągnięć szybko przeniesiono się z walącej się rudery do Nowego budynku …We wrześniu 1978 roku tuz po rozpoczęciu roku szkolnego 1978-79
W tym ciężkim czasie były tez i miłe momenty . Nauczyciele którzy pracowali na początku lat siedemdziesiątych mile wspominają ciepłą atmosferę ,jaka panowała w gronie pedagogicznym/
W roku Szkolnym 1970/71 w starej szkole pracowali:

Irena Gęca
Maria Sikora
Teresa Fortuna -Obecnie Pawłowska
Ryszard De Latour
Maria Jaworska
Janina Nowierska
W październiku 1970.odszedł do innej placówki Ryszard De Latour a na jego miejsce przyszła Krystyna Szymańska
W starej szkole były 4 izby lekcyjne a piata mieściła się w remizie strażackiej .
Pokój Nauczycielski był skromny ale ciepły,ponieważ Woźna Helena Koźlicka dbała o to by wcześniej napalić w piecu kaflowym oraz nastawiała wodę na herbatę dla przybywających do pracy nauczycieli.Zasługa woźnej było także to że w klasach i wokół szkoły było czysto./
Od frontu był piękny ogródek kwiatowy który pielęgnowała właśnie pani Helena.
katastrofalnie natomiast wyglądała droga przeprowadzona przez wieś oraz do stacji kolejowej,która za parę lat zmieniła się z błotnistej na asfaltową .
.W latach siedemdziesiątych na wyróżnienie zasługuje praca komitetu rodzicielskiego,który wiele trudu włożył przy budowie szkoły, a także życia kulturalno-oświatowego.Poza wymienionymi wcześniej członkami komitetu rodzicielskiego ,którzy aktywnie działali na rzecz szkoły nalezy także wyróżnić takich rodziców jak..

Brzeziński Wacław
Kazanecka Danuta
Brzezińska Elżbieta
Klocek Barbara
Borkowska Janina
Aktywnie działała drużyna harcerska pod kierunkiem Marii Sikory oraz Szkolny Klub Sportowy
pod kierunkiem Teresy Pawłowskiej .

W roku szkolnym 73/74 uczennica klasy ósmej Irena dziklińska zajęła 4 miejsce na powiatowej Olimpiadzie z Biologii .Należy przy tym dodać ,że wraz z Wandą Chaber były wówczas najlepszymi uczennicami w szkole. W tym samym roku szkolnym uczeń ósmej klasy Adam Zagajewski przejawiał duży talent i zainteresowanie kolarstwem.Już od najmłodszych lat trenował kolarstwo,a gdy był w starszych klasach szkoły podstawowej wstąpił do klubu sportowego „MAZOWSZE” Teresin . Dziś chlubą jest dla naszej szkoły ,że nasz były uczeń wyrósł na znakomitego kolarza ,członka kadry Narodowej ,zajmując rok rocznie wysokie lokaty na zawodach i mistrzostwach .W roku szkolnym 73/74 władze oświatowe doceniając długoletnią i wzorową pracę w szkolnictwie Ireny Gęcy przyznały jej złoty krzyż zasługi .natomiast w 1975 dyrektorka szkoły Irena Gęce otrzymała nagrodę Ministra II stopnia za duży wkład pracy i wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.W roku 1978 drużyna harcerska działajaca przy naszej szkole przystapiła do akcji zbiórki surowców wtórnych w postaci złomu i zajęła II miejsce w skali ogólnnokrajowej .Za uzyskane pieniądze harcerze otrzymali telewizor kolorowy oraz stereofoniczny adapter .Po odbiór nagrody harcerze wraz z dużynowa Marią Sikora byli w Katowicach ,przy tej okazji zwiedzili Hutę żelaza.
W 1978 po siedmiu latach budowy nowej szkoły dokonano przeprowadzki .Liczba sal lekcyjnych od tej poruy wynosi 8 .Szkoła wyposażona w gabinet Dyrektora, pokój nauczycielski,bibliotekę ,świetlicę,salę gimnastyczną,kuchnię, spółdzielnię uczniowską „Wiewiórka”, szatnię,kotłownię ,C.O. hydrofor,pokoje mieszkalne dla pięciu nauczycieli oraz różne inne pomieszczenia spełniające role pomieszczeń gospodarczych..
Rok szkolny78/79 obfitował w zawody sportowe i olimpiady przedmiotowe.Dla naszej szkoły był to pomyślny rok …Dnia 23 września 78 r. harcerze zajęli I miejsce w gminnym konkursie „przyjaźń i braterstwo” .
W gminnym trójboju lekkoatletycznym chłopcy zajęli I miejsce ,natomiast w gminnym konkursie gier sportowych dzieci kla I-III zajęły IV miejsce
Dnia 26 maja 79 roku.odbyły się mistrzostwa rejonu sochaczewskiego w trójboju lekkoatletycznym w którym chłopcy zajęli II miejsce a dziewczęta III miejsce.
Z kolei w gminnych biegach przełajowych 29 września 79r. w Szymanowie chłopcy zajęli III miejsce . Dwoje uczniów zakwalifikowało się i wzięło udział w wojewódzkiej olimpiadzie przedmiotowej z J.polskiego i J. Rosyjskiego . w następnym roku 79/80 chłopcy zajęli I miejsce w gminnych rozgrywkach w piłkę nożną i wzięli udział w zawodach rejonowych. Należy przy tym podkreślić fakt że w/w sukcesy sportowe uzyskali uczniowie najbardziej usportowionej klasy w historii szkoły. Na wyróżnienie zasługują tacy uczniowie jak..

Cudnik Katarzyna
Kuczyński Cezary
Tomczyk Robert
Kazanecki Daniel
Zając Waldemar
Widyński Grzegorz
W roku szkolnym 78/79 najlepszymi uczniami byli

Bożena Jankowska
Anna Ziemiańska
a w latach 79/80

Ewa Kaniewska
W okresie przenoszenia szkoły do nowej siedziby we wrzesniu 78 .Kadra pedagogiczna liczyła 8 osób

Irena Gęca -dyrektor
Maria Sikora
Janina Jurkiewicz
Eliza Zobaczyńska
Teresa Pawłowska
Teresa Newczyńska
Zofia Osiak
Ewa Piotrowska
W rok później Przybyli

Urszula Zieleniewska
Marek Zieleniewski
W marcu 1980 Urszula Zieleniewska odeszła na urlop wychowawczy
we wrzesniu 81 zostali zatrudnieni

Wiesława Tymorek
Stefan Gębka
Rok później powróciła z urlopu wychowawczego Urszula Zieleniewska
W związku ze zmniejszeniem tygodniowego wymiaru godzin nalezało zatrudnić dodatkowych nauczycireli

Ewa Mechecka Winkler
Zygmunt Sójkowski
W grudniu 83 r. przed przerwa świąteczna odeszła ze szkoły Jadwiga Kierzkowska
W 1982 Komitet Rodzicielski jak zawsze aktywny w pracach społecznych wybudował chodnik od frontu szkoły,a rok potem nastąpił generalny remont budynku


Uczniowie klasy V rok 1979.

Opublikował: Szkola BudkiPiaseckie
Publikacja dnia: 16.04.2015

Dokument oglądany razy: 1313
« inne aktualności